Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor-2023

1 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 1 din 2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2023 (Hotărâre PDF!
Anexă PDF!)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
2 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 2 din 2023 privind stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2022 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
3 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 3 din 2023 privind acordarea de sprijin financiar lacasurilor de cult pe anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
4 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 4 din 2023 privind modificarea HCL 48 din 2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
5 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 5 din 2023 privind aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliţie locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari , judeţul Prahova, în anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Modificată prin HCL 22 din 2023
6 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 6 din 2023 privind revocarea HCL nr 55 din 22.12.2022 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenurilor apartinand domeniului privat al Comunei Puchenii Mari, in suprafata totala de 24.07 ha situat in extravilanul satului Odaile, inscrise in CF cu nr.25748 si 25769, identificate cu nr cadastral 25748 si 25769, pentru construirea unui parc fotovoltaic (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
7 28.02.2023 02.03.2023 Hotărârea 7 din 2023 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!

Apăsați aici pentru organigrama!

Apăsați aici pentru statul de funcții!
)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
8 28.02.2023 02.03.2023 Hotărârea 8 din 2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
9 16.03.2023 16.03.2023 Hotărârea 9 din 2023 privind alegerea președintelui de ședinţă pentru lunile martie - mai 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
10 16.03.2023 20.03.2023 Hotărârea 10 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
11 16.03.2023 20.03.2023 Hotărârea 11 din 2023 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului „Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, pentru blocurile A7, A5, B1 si B4, comuna Puchenii Mari, județ Prahova”, nr. proiect C5-A3.1-212, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A3.1 - Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
12 16.03.2023 20.03.2023 Hotărârea 12 din 2023 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului "Renovare integrata blocuri IAS si A6, Comuna Puchenii Mari, Judetul Prahova", nr. proiect C5-A1-25, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A1 - Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
13 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 13 din 2023 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a unui nr de 15 loturi de casa acordate prin HCL nr 13 din 20.02.2020 si HCL nr 37 din 13.09.2020 (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
14 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 14 din 2023 privind modificarea unor termene din HCL nr 13 din 20.02.2020 si HCL nr 37 din 13.09.2020 privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri, in conditiile Legii 15 din 2003 (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
15 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 15 din 2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2023-2027 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
16 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 16 din 2023 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Puchenii Mari în domeniul public al Județului Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
17 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 17 din 2023 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat ,pentru anul scolar 2023- 2024 la nivelul comunei Puchenii Mari, judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
18 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 18 din 2023 privind aprobarea schimbarii numelui firmei din S.C. ROSAL GRUP S.A in noua denumire UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.București (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
19 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 19 din 2023 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare aferente Contractului nr.1792 din 13.09.2016 pentru "Delegarea prin concesiune a gestiunii acrtivității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 2 –Boldești Scaeni și 6 Valea Doftanei"cu noua denumire a operatorului UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.Bucuresti (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
20 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 20 din 2023 privind revocarea HCL nr 54 din 22.12.2022 in vederea vanzarii fara licitatie publica a terenului situate in intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Mosneni, T7 Parcela Cc225, identificat cu C.F. nr. 22357 (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
21 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 21 din 2023 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2024, cu rata inflatiei (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
22 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 22 din 2023 privind aprobarea modificari art. 1 al HCL nr.5 din 31.01.2023 in vederea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliţie locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari , judeţul Prahova, în anul 2023 (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
23 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 23 din 2023 privind aprobarea asocierii comunei Puchenii Mari cu judetul Prahova si alte unitati administrativ – teritoriale din judetul Prahova in ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „PARTENERIATUL PEN TRU MANAGEMENTUL APEI – PRAHOVA” (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
24 28.04.2023 08.05.2023 Hotărârea 24 din 2023 privind aprobarea documentatiei “ P.U.Z. – SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA PENTRU INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES GENERAL - SUBZONA CONSTRUCTII DE SANATATE IN ZONA SPATII VERZI – SUBZONA AGREMENT SI SPORT, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI(Sst =5122 mp) comuna Puchenii Mari, sat. Miroslavesti, parte din nr. cadastral 24130(tarla 2, parcela Cc108) (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
25 28.04.2023 08.05.2023 Hotărârea 25 din 2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
26 28.04.2023 08.05.2023 Hotărârea 26 din 2023 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat pentru costituirea parteneriatului LEADR si infiintarea Asociatiei GAL ,, MELEAGURI PRAHOVENE ” (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
27 28.04.2023 08.05.2023 Hotărârea 27 din 2023 privind includerea în domeniul privat al comunei Puchenii Mari a unor suprafete de teren (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
28 28.04.2023 08.05.2023 Hotărârea 28 din 2023 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare unor terenuri in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi