Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor-2023

1 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 1 din 2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2023 (Hotărâre PDF!
Anexă PDF!)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
2 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 2 din 2023 privind stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2022 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Modificată prin HCL 65 din 2023
3 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 3 din 2023 privind acordarea de sprijin financiar lacasurilor de cult pe anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
4 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 4 din 2023 privind modificarea HCL 48 din 2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
5 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 5 din 2023 privind aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliţie locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari , judeţul Prahova, în anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Modificată prin HCL 22 din 2023
6 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 6 din 2023 privind revocarea HCL nr 55 din 22.12.2022 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenurilor apartinand domeniului privat al Comunei Puchenii Mari, in suprafata totala de 24.07 ha situat in extravilanul satului Odaile, inscrise in CF cu nr.25748 si 25769, identificate cu nr cadastral 25748 si 25769, pentru construirea unui parc fotovoltaic (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
7 28.02.2023 02.03.2023 Hotărârea 7 din 2023 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!

Apăsați aici pentru organigrama!

Apăsați aici pentru statul de funcții!
)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
8 28.02.2023 02.03.2023 Hotărârea 8 din 2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
9 16.03.2023 16.03.2023 Hotărârea 9 din 2023 privind alegerea președintelui de ședinţă pentru lunile martie - mai 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
10 16.03.2023 20.03.2023 Hotărârea 10 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
11 16.03.2023 20.03.2023 Hotărârea 11 din 2023 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului „Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, pentru blocurile A7, A5, B1 si B4, comuna Puchenii Mari, județ Prahova”, nr. proiect C5-A3.1-212, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A3.1 - Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
12 16.03.2023 20.03.2023 Hotărârea 12 din 2023 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului "Renovare integrata blocuri IAS si A6, Comuna Puchenii Mari, Judetul Prahova", nr. proiect C5-A1-25, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A1 - Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
13 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 13 din 2023 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a unui nr de 15 loturi de casa acordate prin HCL nr 13 din 20.02.2020 si HCL nr 37 din 13.09.2020 (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
14 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 14 din 2023 privind modificarea unor termene din HCL nr 13 din 20.02.2020 si HCL nr 37 din 13.09.2020 privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri, in conditiile Legii 15 din 2003 (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
15 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 15 din 2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2023-2027 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
16 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 16 din 2023 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Puchenii Mari în domeniul public al Județului Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Modificată prin HCL 101 din 2023
17 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 17 din 2023 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat ,pentru anul scolar 2023- 2024 la nivelul comunei Puchenii Mari, judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
18 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 18 din 2023 privind aprobarea schimbarii numelui firmei din S.C. ROSAL GRUP S.A in noua denumire UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.București (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
19 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 19 din 2023 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare aferente Contractului nr.1792 din 13.09.2016 pentru "Delegarea prin concesiune a gestiunii acrtivității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 2 –Boldești Scaeni și 6 Valea Doftanei"cu noua denumire a operatorului UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.Bucuresti (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
20 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 20 din 2023 privind revocarea HCL nr 54 din 22.12.2022 in vederea vanzarii fara licitatie publica a terenului situate in intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Mosneni, T7 Parcela Cc225, identificat cu C.F. nr. 22357 (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
21 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 21 din 2023 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2024, cu rata inflatiei (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
22 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 22 din 2023 privind aprobarea modificari art. 1 al HCL nr.5 din 31.01.2023 in vederea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliţie locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari , judeţul Prahova, în anul 2023 (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
23 27.03.2023 06.04.2023 Hotărârea 23 din 2023 privind aprobarea asocierii comunei Puchenii Mari cu judetul Prahova si alte unitati administrativ – teritoriale din judetul Prahova in ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „PARTENERIATUL PEN TRU MANAGEMENTUL APEI – PRAHOVA” (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
24 28.04.2023 08.05.2023 Hotărârea 24 din 2023 privind aprobarea documentatiei “ P.U.Z. – SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA PENTRU INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES GENERAL - SUBZONA CONSTRUCTII DE SANATATE IN ZONA SPATII VERZI – SUBZONA AGREMENT SI SPORT, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI(Sst =5122 mp) comuna Puchenii Mari, sat. Miroslavesti, parte din nr. cadastral 24130(tarla 2, parcela Cc108) (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
25 28.04.2023 08.05.2023 Hotărârea 25 din 2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Modificată prin HCL 90 din 2023
26 28.04.2023 08.05.2023 Hotărârea 26 din 2023 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat pentru costituirea parteneriatului LEADR si infiintarea Asociatiei GAL ,, MELEAGURI PRAHOVENE ” (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
27 28.04.2023 08.05.2023 Hotărârea 27 din 2023 privind includerea în domeniul privat al comunei Puchenii Mari a unor suprafete de teren (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Modificată prin HCL 52 din 2023
28 28.04.2023 08.05.2023 Hotărârea 28 din 2023 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare unor terenuri in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
29 26.05.2023 26.05.2023 Hotărârea 29 din 2023 privind completarea HCL nr. 48 din 22.12.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
30 26.05.2023 26.05.2023 Hotărârea 30 din 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare Drumuri Comunale, Ds 1177 sat. Pietrosani, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova” (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
31 26.05.2023 26.05.2023 Hotărârea 31 din 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare Drumuri Comunale, Ds365, sat. Miroslavesti, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova” (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
32 26.05.2023 26.05.2023 Hotărârea 32 din 2023 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA” Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale Obiectiv Specific 10.1B. Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
33 26.05.2023 26.05.2023 Hotărârea 33 din 2023 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii, persoane fizice, vor presta activităţi în folosul comunităţii (Hotărâre PDF!
Anexă PDF!)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
34 26.05.2023 26.05.2023 Hotărârea 34 din 2023 privind insusirea si aprobarea documentatiei alipirii a trei loturi teren cu urmatoarele nr.cadastrale 1371, 1370,1041 in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
35 26.05.2023 26.05.2023 Hotărârea 35 din 2023 privind insusirea si aprobarea documentatiei de alipire a doua loturi teren cu urmatoarele nr.cadastrale : 24467, 21047. in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
36 26.05.2023 26.05.2023 Hotărârea 36 din 2023 privind aprobarea revocării HCL NR.26 din 28.04.2023 cu privire la incheierea Acordului de parteneriat pentru costituirea parteneriatului LEADR si infiintarea Asociatiei GAL ,, MELEAGURI PRAHOVENE ” (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
37 26.05.2023 26.05.2023 Hotărârea 37 din 2023 privind aderarea si includerea comunei Puchenii Mari la noul Parteneriat, respectiv Parteneriatul GAL Cricov-Provița-Prahova constituit prin Asociaţia GAL Cricov-Provița-Prahova pentru accesarea măsurii LEADER, sub-măsurii 19.1- „Sprijin pregatitor”, inclusiv pentru elaborarea, depunerea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
38 26.05.2023 26.05.2023 Hotărârea 38 din 2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Puchenii Mari, judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
39 26.05.2023 26.05.2023 Hotărârea 39 din 2023 privind aprobarea includerii in domeniul public al comunei Puchenii Mari a investitiei „ Modernizare gospodarire de apa, Extindere retele de apa si canalizare” in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Modificată prin HCL 63 din 2023!
40 26.05.2023 26.05.2023 Hotărârea 40 din 2023 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa al comunei si aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
41 26.05.2023 26.05.2023 Hotărârea 41 din 2023 privind alegerea președintelui de ședinţă din 26.05.2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
42 26.05.2023 26.05.2023 Hotărârea 42 din 2023 privind alegerea președintelui de ședinţă (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
43 09.06.2023 09.06.2023 Hotărârea 43 din 2023 privind aprobarea SF si a proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general pentru obiectivul “Extindere retele de apa si canalizare in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova”, aprobat pentru finantare prin programul national de investitii “Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
44 09.06.2023 09.06.2023 Hotărârea 44 din 2023 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA” Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale Obiectiv Specific 10.1B. Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului Apel de proiecte nr.POR-2017-10-10.1-B/1 (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
45 13.07.2023 13.07.2023 Hotărârea 45 din 2023 privind acordarea unui mandat special domnului Constantin Negoi, reprezentantul localității Puchenii Mari , județ Prahova, să voteze și să semneze Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
46 13.07.2023 13.07.2023 Hotărârea 46 din 2023 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului din satul Miroslavesti Tarlaua 2, parcela Cc 108 din comuna Puchenii Mari, judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
47 13.07.2023 13.07.2023 Hotărârea 47 din 2023 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru investiția „Dezvoltare infrastructură TIC (sisteme inteligente de management) în Comuna Puchenii Mari, Județul Prahova” CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUCHENII MARI JUDEȚUL PRAHOVA (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
48 13.07.2023 13.07.2023 Hotărârea 48 din 2023 privind mandatarea domnului Negoi Constantin, reprezentantul Consiliului Local al comunei Puchenii Mari, judetul Prahova, pentru a vota in sedinta A.G.A, conform Art. 13 alin (2) din Statutul asociatiei, acceptarea comunei Puchenii Mari ca membru al Asociatiei de dezvoltare Intercomunitar”Parteneriatul pentru Mangementul Apei – Prahova” prin incheirea de acte aditionale (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
49 13.07.2023 13.07.2023 Hotărârea 49 din 2023 privind mandatarea domnului Negoi Constantin, reprezentantul Consiliului Local al comunei Puchenii Mari, judetul Prahova, pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova” (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
50 24.07.2023 24.07.2023 Hotărârea 50 din 2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
51 24.07.2023 24.07.2023 Hotărârea 51 din 2023 privind aprobarea fondurilor necesare în vederea finațării unei tabere școlare pentru elevii ce fac parte din Ansamblul “Martisor” Ansamblu format din elevi de pe raza comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
52 29.08.2023 29.08.2023 Hotărârea 52 din 2023 privind revocarea HCL nr.27 din 28.04.2023 cu privire la includerea în domeniul privat al comunei Puchenii Mari a unor suprafețe de teren (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
53 29.08.2023 29.08.2023 Hotărârea 53 din 2023 privind aprobarea revocarii HCL 24 din 28.04.2023 cu privire la documentatia “ P.U.Z. – SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA PENTRU INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES GENERAL - SUBZONA CONSTRUCTII DE SANATATE IN ZONA SPATII VERZI – SUBZONA AGREMENT SI SPORT, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI(Sst =5122 mp) comuna Puchenii Mari, sat. Miroslavesti, parte din nr. cadastral 24130(tarla 2, parcela Cc108) (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
54 29.08.2023 29.08.2023 Hotărârea 54 din 2023 privind aprobarea documentatiei “ P.U.Z. – SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA PENTRU INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES GENERAL - SUBZONA CONSTRUCTII DE SANATATE IN ZONA SPATII VERZI – SUBZONA AGREMENT SI SPORT, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI(Sst =5122 mp) comuna Puchenii Mari, sat. Miroslavesti, parte din nr. cadastral 24130(tarla 2, parcela Cc108) (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
55 29.08.2023 29.08.2023 Hotărârea 55 din 2023 privind completarea și actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Puchenii Mari, județul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
56 29.08.2023 29.08.2023 Hotărârea 56 din 2023 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al județului Prahova în domeniul public al comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
57 29.08.2023 29.08.2023 Hotărârea 57 din 2023 privind vanzarea fara licitatie publica a terenului situat în intravilanul comunei privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica (directa) a unui teren proprietate privata a comunei Puchenii Mari, judetul Prahova T 1-4 , Cc 81 ,avand nr. Cadastral 25826 Consiliul Local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
58 29.08.2023 29.08.2023 Hotărârea 58 din 2023 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri privind trecerea imobilelor situate în comuna Puchenii Mari, bloc A4, apartament nr.3, parter și bloc A6, apartament nr.12, parter, scara B din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești în domeniul public al comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
59 29.08.2023 29.08.2023 Hotărârea 59 din 2023 privind aprobarea realizării obiectivului de investiție ”Extindere rețea electrică de distribuție, comuna Puchenii Mari, zona Cartier Nou, județul Prahova”, a Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și încheierea contractului de cofinanțare (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
60 29.08.2023 29.08.2023 Hotărârea 60 din 2023 privind acordarea pentru anul școlar 2023-2024 a pachetului cu rechizite școlare ”Primul ghiozdan” (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
61 29.08.2023 29.08.2023 Hotărârea 61 din 2023 privind aprobarea acordarii premiilor si a diplomelor cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
62 13.09.2023 05.09.2023 Hotărârea 62 din 2023 privind alegerea președintelui de ședinţă (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
63 13.09.2023 05.09.2023 Hotărârea 63 din 2023 privind aprobarea includerii în domeniul public al comunei Puchenii Mari, județul Prahova a investițiilor:”Reabilitare rețele apă-canal în zona blocuri și înlocuire conductă apă în satele Puchenii Moșneni, Miroslăvești, comuna Puchenii Mari” și ”Construire sistem de canalizare și epurare ape uzate menajere, utilități și branșamente, comuna Puchenii Mari” (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
64 13.09.2023 05.09.2023 Hotărârea 64 din 2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
65 13.09.2023 05.09.2023 Hotărârea 65 din 2023 privind modificarea HCL nr.2 din 31.01.2023 de stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2022 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
66 19.092.2023 19.09.2023 Hotărârea 66 din 2023 privind aprobarea Devizului General si indicatorii tehnico-economici actualizati la faza de proiect tehnic pentru obiectivul de investitii „Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, pentru blocurile A7, A5, B1 si B4, comuna Puchenii Mari, județ Prahova”, nr. proiect C5-A3.1-212, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A3.1 - Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
67 19.092.2023 19.09.2023 Hotărârea 67 din 2023 privind acordarea unui mandat special viceprimarului comunei Puchenii Mari să voteze in numele comunei Puchenii Mari sip e seama acesteia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” rezilierea/nerezilierea Contractului “Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipal in zonele :2 Boldesti Scaieni si 6 Valea Doftanei” Nr. 1792 din 13.09.2016/E13029 din 13.09.2016 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
68 29.09.2023 29.09.2023 Hotărârea 68 din 2023 privind aprobarea PT si Devizul General pentru obiectivul“REABILITAREA SEISMICA SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SCOALA PUCHENII MOSNENI, COMUNA PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA” (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
69 29.09.2023 29.09.2023 Hotărârea 69 din 2023 privind aprobarea DTAC a proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general pentru obiectivul “Extindere retele de apa si canalizare in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova”, aprobat pentru finantare prin programul national de investitii “Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
70 29.09.2023 29.09.2023 Hotărârea 70 din 2023 privind mandatarea domnului Herea Constantin reprezentantul Consiliului local al comunei Puchenii Mari, jud. Prahova să voteze in numele comunei Puchenii Mari si pe seama acesteia in A.G.A, in conformitate cu art. 12 alin.(2), art.12, alin(5) lit(d), art. 16 alin(2) lit (j) si art 21 alin (1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru mangementul Apei – Prahova” cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Actul Aditional nr. 1 la Statut, retragerea comunei Rifov, judetul Prahova, din Asociatie, respective retragerea din contractual de delegare, prin incheierea de acte aditionale. (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
71 29.09.2023 29.09.2023 Hotărârea 71 din 2023 privind vânzarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 2.198 mp, situat în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Moșneni, T7 ParcelaCc 225, identificat cu C.F. nr.22357 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Modificată prin HCL 1 din 2024
72 29.09.2023 29.09.2023 Hotărârea 72 din 2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativă Puchenii Mari, județul Prahova având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963. (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
73 29.09.2023 29.09.2023 Hotărârea 73 din 2023 privind desemnarea reprezentanului Consiliului Local al comunei Puchenii Mari în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității – C.E.A.C. din cadrul Școlilor Gimnaziale din comuna Puchenii Mari, județul Prahova pentru anul școlar 2023-2024 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Modificată prn HCL 88 din 2023
74 29.09.2023 29.09.2023 Hotărârea 74 din 2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Puchenii Mari în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlilor Gimnaziale din comuna Puchenii Mari, județul Prahova pentru anul școlar 2023-2024 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
75 29.09.2023 29.09.2023 Hotărârea 75 din 2023 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare in fata instantelor de judecata (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
76 29.09.2023 29.09.2023 Hotărârea 76 din 2023 privind constituirea comisiei de evaluare în vederea vânzării fără licitație publică a unui teren proprietate privată a comunei Puchenii Mari, județul Prahova T 1/4, Cc 81, avand nr. Cadastral 25826 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
77 29.09.2023 29.09.2023 Hotărârea 77 din 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
78 29.09.2023 29.09.2023 Hotărârea 78 din 2023 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public - “AMENAJARE INTERSECTIE DS 293, DS 353 CU DN1 PENTRU REALIZAREA ACCESIBILITATII IN SATUL MIROSLAVESTI” (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
79 24.10.2023 24.10.2023 Hotărârea 79 din 2023 privind acordarea unui mandat special viceprimarului comunei Puchenii Mari să voteze in numele comunei Puchenii Mari si pe seama acesteia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” nerezilierea Contractului “Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipal in zonele :2 Boldesti Scaieni si 6 Valea Doftanei” Nr. 1792 din 13.09.2016 - E13029 din 13.09.2016 (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
80 31.10.2023 31.10.2023 Hotărârea 80 din 2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
81 31.10.2023 31.10.2023 Hotărârea 81 din 2023 privind aprobarea Devizului General si indicatorii tehnico-economici actualizati la faza de proiect tehnic pentru obiectivul de investitii privind aprobarea Devizului General si indicatorii tehnico-economici actualizati la faza de proiect tehnic pentru obiectivul de investitii „RENOVARE INTEGRATA BLOCURI IAS SI A6 comuna Puchenii Mari, județ Prahova”, nr. proiect C5-A3.1-212, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A3.1 - Renovarea energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
82 31.10.2023 31.10.2023 Hotărârea 82 din 2023 privind aprobarea plății cotizației anuale la Asociația Grupul de Acțiune Locală Cricov-Provița-Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
83 17.11.2023 17.11.2023 Hotărârea 83 din 2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „ EXTINDERE, REABILITARE, DEMOLARE SI DOTARE SCOALA PIETROSANI,COM. PUCHENII MARI, JUDETUL PRAHOVA", cod SMIS 124896 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
84 24.11.2023 24.11.2023 Hotărârea 84 din 2023 privind participarea UAT PUCHENII MARI la proiectului „COMUNITATE - INOVARE - DEZVOLTARE- RESURSE ENERGETICE SUSTENABILE” ID – R.E.S. 2” (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
85 29.11.2023 29.11.2023 Hotărârea 85 din 2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
86 29.11.2023 29.12.2022 Hotărârea 86 din 2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Puchenii Mari, județul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
87 29.11.2023 29.11.2023 Hotărârea 87 din 2023 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
88 29.11.2023 29.11.2023 Hotărârea 88 din 2023 privind revocarea HCL 73 din 2023 privind desemnarea reprezentanului Consiliului Local al comunei Puchenii Mari  în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității –C.E.A.C. din cadrul  Școlilor Gimnaziale din  comuna Puchenii Mari, județul Prahova pentru anul școlar 2023-2024 (Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
89 29.11.2023 29.11.2023 Hotărârea 89 din 2023 privind desemnarea reprezentanului Consiliului Local al comunei Puchenii Mari în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității –C.E.A.C. din cadrul Școlilor Gimnaziale din comuna Puchenii Mari, județul Prahova pentru anul școlar 2023-2024 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
90 29.11.2023 29.11.2023 Hotărârea 90 din 2023 privind modificarea anexei nr.1  și anexei nr.2 la Hotărârea  Consiliului Local Puchenii Mari nr.25 din 28.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
91 05.12.2023 05.12.2023 Hotărârea 91 din 2023 privind alegerea președintelui de ședinţă (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
92 05.12.2023 05.12.2023 Hotărârea 92 din 2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Comunitatea- Inovare-Dezvoltare-Resurse Energetice Sustenabile I.D. – R.E.S. 2” (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
93 11.12.2023 11.12.2023 Hotărârea 93 din 2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
94 20.12.2023 20.12.2023 Hotărârea 94 din 2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
95 20.12.2023 20.12.2023 Hotărârea 95 din 2023 privind mandatarea domnului Herea Constantin reprezentantul Consiliului local al comunei Puchenii Mari, jud. Prahova să voteze in numele comunei Puchenii Mari si pe seama acesteia in A.G.A si a semna Actul Aditional la “Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de Colectare, Transport si Transfer a Deseurilor Municipale in Zonele : 2 Boldesti –Scaieni si 6-Valea Doftanei”, nr.1792-E13029 din 13.09.2016 (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
96 20.12.2023 20.12.2023 Hotărârea 96 din 2023 privind aprobarea DTAC, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul “Extindere retele de apa si canalizare in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova”, aprobat pentru finantare prin programul national de investitii “Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
97 28.12.2023 28.12.2023 Hotărârea 97 din 2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Modificată prin HCL 34 din 2024
98 28.12.2023 28.12.2023 Hotărârea 98 din 2023 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 30.11.2023 (Hotărâre PDF!

Anexa la phcl 98 privind aprobare cont executie 31.03.2023(Format xls)
Anexa la phcl 98 privind aprobare cont executie 30.06.2023(Format xls)
Anexa la phcl 98 privind aprobare cont executie 30.09.2023(Format xls)


)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
99 28.12.2023 28.12.2023 Hotărârea 99 din 2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
100 28.12.2023 28.12.2023 Hotărârea 100 din 2023 privind aprobarea radierii dreptului de administrare notat în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, asupra suprafeței de teren de 4.911 mp identificată cu CF nr.25855 Puchenii Mari, teren aflat în domeniul public al comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
101 28.12.2023 28.12.2023 Hotărârea 101 din 2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Puchenii Mari nr.16 din 27.03.2023 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Puchenii Mari în domeniul public al Județului Prahova (Hotărăre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi