Primăria Puchenii Mari

Primar-Constantin Negoi

În perioada 2000-2012, împreuna cu dumneavoastră, am realizat următoarele investiții:Primar Constantin Negoi

 • înfințarea pieței agricole de tip en-gros ce deservește întregul bazin legumicol din zona de sud a judetului Prahova, piață aflată în proprietatea și administrarea Primăriei;
 • am obținut fonduri europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurală în sumă de 3.000.000 Euro pentru Proiectul Integrat "Modernizare drumuri locale, înființare grădiniță, înființare after-school și reabilitare cămin cultural în comuna Puchenii Mari", prin care:
  • s-au asfaltat 19 drumuri locale și comunale însumând aproximativ 10.5 Km,
  • s-au construit peste 600 de podețe de acces către proprietățile cetățenilor,
  • s-a construit și dotat Caminul Cultural Pietroșani
  • s-a construit și dotat After School-ul din satul Puchenii Mari
 • am reabilitat toate unitățile de învățământ din comună(școli și grădinițe) prin introducerea rețelei de apă curentă și amenajarea grupurilor sanitare în incintă, înlocuirea tâmplăriei, termoizolației, înlocuirea șarpantelor și a învelitorilor
 • am construit o bază sportivă în satul Puchenii Moșneni
 • am reabilitat și dat în folosință căminul pentru persoane vârstnice din Puchenii Moșneni
 • am obținut fonduri pentru construirea a 3 stații de epurare în satele Miroslăvești, Odăile și Pietroșani, ce vor deservi întreaga localitate și 6 Km de canalizare
 • am asfaltat 95% din rețeaua de drumuri locale și comunale reprezentând aproximativ 40 Km
 • am demarat introducerea rețelei de distribuție gaze naturale în toată comuna
 • am eliberat peste 3300 de titluri de proprietate dintr-un total de 3600 de titluri emise la nivel de comună
 • am dotat Primăria cu buldoexcavator, lamă de deszăpezire, tractor cu remorcă și vidanjă pentru rezolvarea cu celeritate și cu efort financiar minim a problemelor comunității, cum ar fi:deszăpezirea drumurilor locale și comunale, decolmatarea șanțurilor, podețelor, rigolelor, intervenția de urgență în caz de inundații, avarii la conducta de apă, etc.
 • am reabilitat întregul sistem de iluminat public din comună

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie

Nu sunt declarații de căsătorie pentru următoarele 10 zile!

Hotărârile Consiliului Local

Ultimele informații adăugate

112