Primăria Puchenii Mari

Primar-Constantin Negoi

În perioada 2000-2012, împreuna cu dumneavoastră, am realizat următoarele investiții:Primar Constantin Negoi

 • înfințarea pieței agricole de tip en-gros ce deservește întregul bazin legumicol din zona de sud a judetului Prahova, piață aflată în proprietatea și administrarea Primăriei;
 • am obținut fonduri europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurală în sumă de 3.000.000 Euro pentru Proiectul Integrat "Modernizare drumuri locale, înființare grădiniță, înființare after-school și reabilitare cămin cultural în comuna Puchenii Mari", prin care:
  • s-au asfaltat 19 drumuri locale și comunale însumând aproximativ 10.5 Km,
  • s-au construit peste 600 de podețe de acces către proprietățile cetățenilor,
  • s-a construit și dotat Caminul Cultural Pietroșani
  • s-a construit și dotat After School-ul din satul Puchenii Mari
 • am reabilitat toate unitățile de învățământ din comună(școli și grădinițe) prin introducerea rețelei de apă curentă și amenajarea grupurilor sanitare în incintă, înlocuirea tâmplăriei, termoizolației, înlocuirea șarpantelor și a învelitorilor
 • am construit o bază sportivă în satul Puchenii Moșneni
 • am reabilitat și dat în folosință căminul pentru persoane vârstnice din Puchenii Moșneni
 • am obținut fonduri pentru construirea a 3 stații de epurare în satele Miroslăvești, Odăile și Pietroșani, ce vor deservi întreaga localitate și 6 Km de canalizare
 • am asfaltat 95% din rețeaua de drumuri locale și comunale reprezentând aproximativ 40 Km
 • am demarat introducerea rețelei de distribuție gaze naturale în toată comuna
 • am eliberat peste 3300 de titluri de proprietate dintr-un total de 3600 de titluri emise la nivel de comună
 • am dotat Primăria cu buldoexcavator, lamă de deszăpezire, tractor cu remorcă și vidanjă pentru rezolvarea cu celeritate și cu efort financiar minim a problemelor comunității, cum ar fi:deszăpezirea drumurilor locale și comunale, decolmatarea șanțurilor, podețelor, rigolelor, intervenția de urgență în caz de inundații, avarii la conducta de apă, etc.
 • am reabilitat întregul sistem de iluminat public din comună