Primăria Puchenii Mari

Infrastructura comunei noastre

Infrastructura comunei Puchenii Mari
Căile rutiere - Comuna Puchenii Mari are ...Km de drum, dintre care ...Km sunt asfaltați, ...sunt drumuri pietruite și...Km sunt drumuri de pământ.

Unități de învățământ - În comuna noastră funcționează ...școli cu clasele...școli cu clasele...grădinițe și un after school.(Descrierea after school-ului)

Electricitate - gospodăriile, instituțiile și societățile comerciale sunt racordate în procent de ... la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Sistemul de iluminat public în comună a fost modernizat prin înlocuirea lămpilor vechi cu corpuri de iluminat cu consum redus astfel că am reușit reducerea plăților cu aceste servicii cu... Investiția a fost realizată în perioada...

Gaz-comuna noastră beneficiază de alimentare cu gaz în proporție de ...%. Primăria dorește extinderea rețelei de distribuție a gazului la nivelul întregii comune prin realizarea unui parteneriat public-privat cu societatea ce administrează rețeua de gaze.
  • Canalizare- rețeaua de canalizare este construită în procent de...% prin contractarea unor fonduri în perioada... în valoare de... Prin același program s-au construit și ...stații de epurare cu ...trepte de filtrare.
  • În 2012, dorința noastră a fost să punem în funcțiune sistemul de canalizare, însă fosta conducere a considerat că nu este necesar acest lucru, iar sumele de bani prevăzute în buget pentru acest scop, au fost direcționate spre alte proiecte considerate prioritare, și anume:...
Apa potabilă - alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat se face în proporție de... însă se dorește...
  • Infrastructura de telecomunicații din comuna Puchenii Mari este bine dezvoltată.
  • Puchenii Mari este racordată la Internet prin intermediul Romtelecom, NextGen și UPC.
  • Toți operatorii de telefonie mobilă din România au acoperire în zona noastră, fiind chiar instalate relee în diferite sate din comună.