Primăria Puchenii Mari

Infrastructura comunei noastre

Infrastructura comunei Puchenii Mari
Căile rutiere - Comuna Puchenii Mari are ...Km de drum, dintre care ...Km sunt asfaltați, ...sunt drumuri pietruite și...Km sunt drumuri de pământ.

Unități de învățământ - În comuna noastră funcționează ...școli cu clasele...școli cu clasele...grădinițe și un after school.(Descrierea after school-ului)

Electricitate - gospodăriile, instituțiile și societățile comerciale sunt racordate în procent de ... la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Sistemul de iluminat public în comună a fost modernizat prin înlocuirea lămpilor vechi cu corpuri de iluminat cu consum redus astfel că am reușit reducerea plăților cu aceste servicii cu... Investiția a fost realizată în perioada...

Gaz-comuna noastră beneficiază de alimentare cu gaz în proporție de ...%. Primăria dorește extinderea rețelei de distribuție a gazului la nivelul întregii comune prin realizarea unui parteneriat public-privat cu societatea ce administrează rețeua de gaze.
  • Canalizare- rețeaua de canalizare este construită în procent de...% prin contractarea unor fonduri în perioada... în valoare de... Prin același program s-au construit și ...stații de epurare cu ...trepte de filtrare.
  • În 2012, dorința noastră a fost să punem în funcțiune sistemul de canalizare, însă fosta conducere a considerat că nu este necesar acest lucru, iar sumele de bani prevăzute în buget pentru acest scop, au fost direcționate spre alte proiecte considerate prioritare, și anume:...
Apa potabilă - alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat se face în proporție de... însă se dorește...
  • Infrastructura de telecomunicații din comuna Puchenii Mari este bine dezvoltată.
  • Puchenii Mari este racordată la Internet prin intermediul Romtelecom, NextGen și UPC.
  • Toți operatorii de telefonie mobilă din România au acoperire în zona noastră, fiind chiar instalate relee în diferite sate din comună.

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie

Nu sunt declarații de căsătorie pentru următoarele 10 zile!

Hotărârile Consiliului Local

Ultimele informații adăugate

112