Primăria Puchenii Mari

Formulare tip

Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială
Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță)
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului
Cerere pentru acordarea stimulentului de inserție
Cerere pentru acordarea indemnizației lunare
Cerere pentru acordarea sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii
Cerere pentru obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței
Documentația necesară pentru obținerea ajutorului social
Documentația necesară pentru obținerea alocației pentru susținerea familiei
Documentația necesară pentru obținerea stimulentului educațional (tichet social) pentru copii provenind din familii defavorizate
Documentația necesară pentru obținerea alocației de stat a copilului
Documentația necesară pentru obținerea indemnizației de creștere a copilului
Documentația necesară pentru obținerea stimulentului de inserție
Documentația necesară pentru obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței
Acte necesare pentru intocmirea anchetei sociale necesara la incadrarea in grad de handicap pentru adulti
Acte necesare pentru intocmirea anchetei sociale necesara la incadrarea in grad de handicap pentru copii
Acte necesare pentru intocmirea anchetei sociale necesara la obtinerea ceritficatului ceos(pentru profesor sprijin)
Acte necesare pentru depunerea dosarului de indemnizatie handicap
Acte necesare pentru angajare ca asistent personal
Acte necesare pentru obtinerea stimulentului pentru nasterea unui copil
Acte necesare pentru obtinerea sprijinului financiar tinerii casatoriti
Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de urgenta
Cerere privind acordarea indemnizației de handicap
Cerere privind angajarea ca asistent personal al persoanei cu handicap grav
Cerere anchetă socială pentru întocmirea dosarului de încadrare în grad de handicap-adulți
Cerere anchetă socială pentru întocmirea dosarului de încadrare în grad de handicap sau CEOS copii
Cerere pentru eliberarea certificatului de producător
Acte necesare pentru obţinerea atestatului de producător agricol
Cerere pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
Acte necesare pentru obţinerea carnetului de comercializare a produselor agricole
Declarație în vederea înscrierii în Registrul Agricol
Acte necesare pentru înscrierea în Registrul Agricol
Declarație privind actualizarea datelor înscrise în Registrul Agricol
Cerere privind eliberarea unei adeverințe pentru școală
Cerere privind eliberarea unei adeverințe pentru liceu
Cerere privind eliberarea unei adeverințe pentru facultate
Cerere privind eliberarea unei adeverințe pentru persoanele care nu dețin teren
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
Acte necesare pentru obținerea certificatului de urbanism
Cerere pentru emiterea autorizației de construire sau desființare și anexa la cerere
Acte necesare pentru emiterea autorizației de construire sau desființare
Acte necesare pentru obținerea avizului primarului în domeniul urbanistic
Acte necesare pentru obținerea duplicatului autorizației de construire sau certificatului de urbanism
Acte necesare pentru obținerea certificatului de atestare a edificării construcției pe teren
Acte necesare pentru obținerea prelungirii autorizației de construire sau certificatului de urbanism
Cerere pentru furnizare de copii sau planuri
Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire sau desființare
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor către ISC (Inspectoratul de Stat în Construcții)
Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor
Panou de identificare a investiției
ITL 001-Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului sau taxei pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
ITL 002-Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului sau taxei pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice
ITL 003-Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului sau taxei pe teren în cazul persoanelor fizice
ITL 004-Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului sau taxei pe teren în cazul persoanelor juridice
ITL 005-Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului sau taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice
ITL 006-Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice
ITL 007-Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului sau taxei pentru mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice
ITL 008-Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor sau taxelor datorate de persoanele fizice
ITL 009-Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor sau taxelor datorate de persoanele juridice
ITL 010-Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local persoane fizice
ITL 011-Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local
ITL 012-Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozitele, taxele locale si alte venituri datorate bugetului local persoane juridice
ITL 013-Certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local persoane juridice
ITL 014-Declarație fiscală și decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru reclamă și publicitate
ITL 015-Declarație fiscală și decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate
ITL 016-Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
ITL 017-Impozit pe spectacole
ITL 018-Notă de plată
ITL 018-Borderou desfășurător al încasărilor
ITL 020-Procesul-verbal de verificare casier
Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Puchenii Mari
Cerere atestat producător
Cerere de divorț
Cerere eliberare adeverinta înhumare
Cerere eliberare adeverință rol
Cerere înscriere rol
Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale
Cerere de schimbare de nume
Cerere de transcriere-înregistrare a certificatului de căsătorie
Cerere de transcriere-înregistrare a certificatului de deces
Declarație că nu am mai solicitat transcrierea sau înscrierea certificatului de naștere
Declarație că nu am mai solicitat transcrierea sau înscrierea certificatului de deces
Declarație că nu am mai solicitat transcrierea sau înscrierea certificatului de căsătorie
Declarație de căsătorie
Rectificare act
Angajamentul asistentului personal
Cerere pentru acordarea ajutorului de urgență
Cerere pentru acordarea stimulentului pentru nou-născut
Cerere pentru solicitare anchetă socială pentru întocmirea dosarului de încadrare în grad de handicap adulți
Cerere angajare asistent personal
Cerere pentru acordarea stimulentului pentru constituirea familiei
Cerere-solicitare indemnizație de handicap pentru persoană cu handicap grav
Declarația asistentului personal