Primăria Puchenii Mari

Cultură

Activitatea culturală în comună reprezintă o problemă, datorită faptului că spațiile cu această destinație sunt în deficit, existând doar un cămin cultural în satul Pietroșani (deoacamdata închis) și Biblioteca Comunală din satul Puchenii Moșneni. Comuna dispune de un fond de carte de cca. 13.000 volume în bibliotecile școlilor și la biblioteca comunală.
Cămin cultural Pietroșani

Căminul Cultural din Pietroșani se află într-o stare avansată de degradare, iar reabilitarea acestuia este cuprinsă în Strategia de dezvoltare a comunei. Clădirea are o suprafață construită de 335.80 m.p. și o suprafață utilă de 260.65 m.p. și va fi destinată organizarii de festivități.

În comuna Puchenii Mari sunt amplasate doua monumente istorice pentru cinstirea eroilor din primul și al doilea razboi mondial și anume:

Crucea memorială pentru razboi

Obelisc pentru razboiul de reîntregire - se află situat în curtea bisericii din satul Puchenii Mari. Acest monument reprezintă un vultur din plumb, cu o cruce în cioc; de o parte și de alta se află doua tunuri amplasate pe un postament din ciment.