Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor-2024

1 31.01.2024 31.01.2024 Hotărârea 1 din 2024 privind revocarea HCL nr 71 din 29.09.2023 in vederea vanzarii fara licitatie publica a terenului situat in intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Mosneni, T7 Parcela Cc225, identificat cu C.F. nr. 22357 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
2 31.01.2024 31.01.2024 Hotărârea 2 din 2024 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare unor terenuri in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
3 31.01.2024 31.01.2024 Hotărârea 3 din 2024 privind aprobarea aderării comunei Puchenii Mari, județul Prahova la teritoriul eligibil reprezentat de Asociația FLAG Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
4 31.01.2024 31.01.2024 Hotărârea 4 din 2024 privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 din 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Puchenii Mari, județul Prahova (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
5 31.01.2014 31.01.2024 Hotărârea 5 din 2024 privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Puchenii Mari nr.99 din 28.12.2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
6 31.01.2024 31.01.2024 Hotărârea 6 din 2024 privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
7 09.02.2024 09.02.2024 Hotărârea 7 din 2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
8 09.02.2024 09.02.2024 Hotărârea 8 din 2024 privind stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
9 09.02.2024 09.02.2024 Hotărârea 9 din 2024 privind acordarea de sprijin financiar lacasurilor de cult pe anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
10 09.02.2024 09.02.2024 Hotărârea 10 din 2024 privind aprobarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați la faza de proiect tehnic pentru obiectivul de investiție „Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, pentru blocurile A7, A5, B1 și B4, comuna Puchenii Mari, județ Prahova”, nr. proiect C5-A3.1-212, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A3.1 - Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
11 09.02.2024 09.02.2024 Hotărârea 11 din 2024 privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general pentru obiectivul de investiție ”Amenajare parc în comuna Puchenii Mari, sat Miroslăvești, județ Prahova ” (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
12 09.02.2024 09.02.2024 Hotărârea 12 din 2024 privind aprobarea acordarii premiilor si a diplomelor cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
13 13.02.2024 13.02.2024 Hotărârea 13 din 2024 privind alegerea președintelui de ședinţă (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
14 13.02.2024 13.02.2024 Hotărârea 14 din 2024 privind acordarea unui mandat special viceprimarului comunei Puchenii Mari să voteze in numele comunei Puchenii Mari si pe seama acesteia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
15 01.03.2024 01.03.2024 Hotărârea 15 din 2024 privind vânzarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 312 mp, situat în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Pietroșani, T15 Parcela Cc 930, identificat cu C.F. nr.25842 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
16 01.03.2024 01.03.2024 Hotărârea 16 din 2024 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim de incluziune in anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
17 01.03.2024 01.03.2024 Hotărârea 17 din 2024 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor comunitare atât beneficiarilor de venit minim de incluziune cât și persoanelor care se află în situații de necesitate domiciliate în comuna Puchenii Mari, județul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
18 01.03.2024 01.03.2024 Hotărârea 18 din 2024 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale și măsurile propuse pentru realizarea Programului social la nivelul comunei PUCHENII MARI, județul Prahova, pentru anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
19 01.03.2024 01.03.2024 Hotărârea 19 din 2024 privind mandatarea domnului Herea Constantin reprezentantul Consiliului local al comunei Puchenii Mari, jud. Prahova să voteze in numele comunei Puchenii Mari si pe seama acesteia in A.G.A, (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
20 01.03.2024 01.03.2024 Hotărârea 20 din 2024 privind aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Compartimentului Poliţie locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari , judeţul Prahova, în anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
21 01.03.2024 01.03.2024 Hotărârea 21 din 2024 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari, judetul Prahova, care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor individuale ale secretarului general al Comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
22 01.03.2024 01.03.2024 Hotărârea 22 din 2024 privind premierea sportivilor care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive naționale și internaționale oficiale și a elevilor care au obținut distinctii la concursurile și olimpiadele școlare internaționale, naționale și județene pe discipline de învătământ, din UAT Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
23 01.03.2024 01.03.2024 Hotărârea 23 din 2024 privind vânzarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 1776 mp, situat în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Moșneni, T7 ParcelaCc 225, identificat cu C.F. nr.27418 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
26 03.04.2024 03.04.2024 Hotărârea 26 din 2024 privind aprobarea participării U.A.T Comuna Puchenii Mari în cadrul ”Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate” cu proiectul: ”Extindere rețele de apă și canalizare Etapa II, com. Puchenii Mari, jud. Prahova, de aprobare a depunerii proiectului și de aprobare a Documentației tehnico-economice faza SF pentru proiectul:”Extindere rețele de apă și canalizare Etapa II, com. Puchenii Mari, jud. Prahova” (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
27 05.04.2024 05.04.2024 Hotărârea 27 din 2024 privind retragerea comunei Puchenii Mari ,județul Prahova din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managamentul Apei- Prahova și mandatarea primarului comunei ca reprezentant al Consiliului Local pentru a vota în A.G.A retragerea comunei Puchenii Mari din asociație, respectiv din contractul de delegare de gestiune incheiat cu operatorul regional SC HIDRO PRAHOVA S.A (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
28 05.04.2024 05.04.2024 Hotărârea 28 din 2024 privind adoptare măsuri pentru a asigura alimentarea cu apă și canalizare în comuna Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
29 05.04.2024 05.04.2024 Hotărârea 29 din 2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
30 05.04.2024 05.04.2024 Hotărârea 30 din 2024 privind aprobarea majorarii stimulentului financiar privind constituirea familiilor Consiliul Local al comunei Puchenii Mari, județul Prahova, întrunit în ședință ordinară la data de 05.04.2024 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
31 05.04.2024 05.04.2024 Hotărârea 31 din 2024 privind aprobarea majorarii stimulentului financiar pentru nou nascuti (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
32 05.04.2024 05.04.2024 Hotărârea 32 din 2024 privind aprobarea Regulamentului pentru Organizarea si functionarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
33 05.04.2024 05.04.2024 Hotărârea 33 din 2024 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat ,pentru anul scolar 2024-2025 la nivelul comunei Puchenii Mari, judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
34 05.04.2024 05.04.2024 Hotărârea 34 din 2024 privind completarea HCL nr. 97 din 28.12.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
35 24.04.2024 24.04.2024 Hotărârea 35 din 2024 privind aprobarea Proiectul Tehnic impreuna cu Devizul General si Indicatorii tehnico economici actualizati pentru obiectivul “Extindere retele de apa si canalizare in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova”, aprobat pentru finantare prin programul national de investitii “Anghel Saligny” (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
36 24.04.2024 24.04.2024 Hotărârea 36 din 2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivului de investiție ”Realizarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în satul Puchenii Mici pe strada DC 126, comuna Puchenii Mari, județul Prahova” - faza S.F. (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
37 24.04.2024 24.04.2024 Hotărârea 37 din 2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivului de investiție ”Realizarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în satul Pietroșani pe strada DC 90, comuna Puchenii Mari, județul Prahova” - faza S.F. (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
38 24.04.2024 24.04.2024 Hotărârea 38 din 2024 privind acordarea unui mandat special viceprimarului comunei Puchenii Mari să voteze in numele comunei Puchenii Mari si pe seama acesteia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” privind revocarea Hotararii Adunarii Generale nr. 10 din 25.10.2023 prin care a fost aprobat Angajamentul de plata pentru esalonarea redeventei operatorului United Waste Solutions S.R.L(fosta S.C. ROSAL GRUP S.A) si rezilierea Contractului “Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipal in zonele: 2 Boldesti Scaieni si 6 Valea Doftanei” Nr. 1792 din 13.09.2016-E13029 din 13.09.2016. (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
39 24.04.2024 24.04.2024 Hotărârea 39 din 2024 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 50,30 mp aferent imobilului identificat cu numărul cadastral 23594 pentru cabinet medical, aparținând domeniului public al comunei Puchenii Mari, situat în comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, județul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
40 24.04.2024 24.04.2024 Hotărârea 40 din 2024 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2025, cu rata inflatiei (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
41 24.05.2024 24.05.2024 Hotărârea 41 din 2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
42 24.05.2024 24.05.2024 Hotărârea 42 din 2024 privind modificarea HCL nr. 8 din 09.02.2024 privind stabilirea destinației excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
43 24.05.2024 24.05.2024 Hotărârea 43 din 2024 privind înființarea unei societăți comerciale de interes public la nivelul comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Modificată prin HCL 46 din 2024
Modificată prin HCL 51 din 2024
44 24.05.2024 24.05.2024 Hotărârea 44 din 2024 privind alegerea președintelui de ședinţă (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
45 31.05.2024 31.05.2024 Hotărârea 45 din 2024 privind prelungirea unui contract de inchiriere, incheiat cu o persoana fizică (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
46 31.05.2024 31.05.2024 Hotărârea 46 din 2024 privind aprobarea modificarii HCL nr.43 din 24.05.2024 privind infiintarea unei Societati Comerciale de Interes Public la nivelul Comunei Puchenii Mari, judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
47 31.05.2024 31.05.2024 Hotărârea 47 din 2024 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public - “AMENAJARE INTERSECTIE DS 293, DS 353 CU DN1 PENTRU REALIZAREA ACCESIBILITATII IN SATUL MIROSLAVESTI” (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
48 31.05.2024 31.05.2024 Hotărârea 48 din 2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
49 26.06.2024 26.06.2024 Hotărârea 49 din 2024 privind aprobarea fondurilor necesare în vederea finațării unei tabere școlare pentru elevii ce fac parte din Ansamblul “Martisor” Ansamblu format din elevi de pe raza comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
50 26.06.2024 26.06.2024 Hotărârea 50 din 2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
51 26.06.2024 26.06.2024 Hotărârea 51 din 2024 privind aprobarea modificării HCL nr.43 din 24.05.2024 și HCL nr.46 din 31 05.2024 privind înființarea unei Societăți Comerciale de Înteres Public la nivelul Comunei Puchenii Mari ,județul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
52 26.06.2024 26.06.2024 Hotărârea 52 din 2024 privind majorarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi