Primăria Puchenii Mari

Achiziții publice

Invitație de participare - Reparație împrejmuire teren fotbal Puchenii Mari și amenajare container pentru echipe fotbal
Invitație de participare - Reparație gard teren fotbal comuna Puchenii Mari
Invitație de participare - Reparație șanț scurgere ape pluviale în zona DC 90
Informare cu privire la intenția de elaborare P.U.Z.
Invitație de participare pentru achizție servicii de evaluare teren
Invitație de participare achiziție servicii de întocmire SF Extindere Rețea Canalizare în comuna Puchenii Mari
Invitație de participare achiziție Lucrări de reparații generale și de renovare
Invitație de participare achiziție servicii evaluare cabinet medical
Invitație de participare achiziție servicii de întocmire SF+PT+DDE+DTAC+documentații avize
Invitație de participare achiziție Servicii-întocmire PUD sau PUZ
Invitație de participare achiziție Servicii - REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE ILUMINAT PUBLIC
Invitație oferte reparații și întreținere iluminat public
Invitație de participare achiziție Servicii de întocmire planuri parcelare cod CPV 71354300-7 servicii de cadastru
Invitație de participare achiziție Servicii-întocmire planuri parcelare
Invitație de participare achiziție Servicii de Proiectare faza PT+DDE alimentare cu energie electrică Stații de epurare
Invitație oferte întocmire planuri parcelare