Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții-2022

Nr.
Crt
Data Inițiator Titlul actului Repartizat către Data comunicării: Observații:
0 Primar Proiect de dispoziție 96 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 27.03 .2023, orele 12 ,00 Consiliul local 21.03.2023 Proiect PDF!
1 Primar Proiect de dispoziție 1 din 2024 privind acoperirea definitiva a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2023 in valoare 1.475.482,11 lei din excedentul bugetului local din anii precedenți, conform Ordinului nr.5389 din 15.12.2023 Consiliul local 05.01.2024 Proiect PDF!
12 Primar Proiect de dispoziție 12 din 2024 privind desemnarea experților cooptați pentru procedura simplificată de achiziție publică având ca obiect atribuirea contractului de achiziție lucrări pentru obiectivul de investiții “Renovare energetica moderata a clădirilor rezidențiale multifamiliale , pentru blocurile A7,A5,B1 si B4, comuna Puchenii Mari, județul Prahova Consiliul local 10.01.2024 Proiect PDF!
17 Primar Proiect de dispoziție 17 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 31.01.2024, orele 12,00 Consiliul local 24.01.2024 Proiect PDF!
44 Primar Proiect de dispoziție 44 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 27.02.2023, orele 16,00 Consiliul local 21.02.2023 Proiect PDF!
45 Primar Proiect de dispoziție 45 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 09.02.2024, orele 12,00 Consiliul local 01.02.2024 Proiect PDF!
50 Primar Proiect de dispoziție 50 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară de indata la data de 28.02.2023, orele 14,00 Consiliul local 28.02.2023 Aici !
52 Primar Proiect de dispoziție 52 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară de indata din data de 13.02.2024, orele 15,00 Consiliul local 13.02.2024 Proiect PDF!
62 Primar Proiect de dispoziție 62 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în ședință ordinară din data de 01.03.2024, orele 13,00 Consiliul local 23.02.2024 Proiect PDF!
95 Primar Proiect de dispoziție 95 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară la data de 16.03.2023, orele 13,00 Consiliul local 14.03.2023 Aici !
107 Primar Proiect de dispoziție 107 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinara din data de 05.04.2024, orele 12,00 Consiliul local 29.03.2024 Proiect PDF!
111 Primar Proiect de dispoziție 111 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinarăde indata din data de 03.04.2024, orele 15,00 Consiliul local 03.04.2024 Proiect PDF!
130 Primar Proiect de dispoziție 130 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 28.04.2023, orele 12 ,00 Consiliul local 24.04.2023 Proiect PDF!
140 Primar Proiect de dispoziție 140 din 2024 privind aprobarea măsurilor organizatorice, în vederea pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 09 iunie 2024, în comuna Puchenii Mari, județul Prahova Proiect PDF!
145 Primar Proiect de dispoziție 145 din 2024 privind stabilirea și asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral în vederea organizarii și desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2024 Proiect PDF!
148 Primar Proiect de dispoziție 148 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară din data de 24.04.2024, orele 12.00 Consiliul local 19.04.2024 Proiect PDF!
151 Primar Proiecte de dispoziție 151 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinara din data de 30.04.2024, orele 12,00 Conciliul local 23.04.2024 Proiect PDF!
167 Primar Proiect de dispoziție 167 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 26.05.2023, orele 12,00 Consiliul local 18.05.2023 Aici !
188 Primar Proiect de dispoziție 188 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinara din data de 24.05.2024, orele 12,00 Consiliul local 17.05.2024 Proiect PDF!
189 Primar Proiect de dispoziție 189 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară la data de 09.06.2023, orele 10,00 Consiliul local 06.06.2023 Aici !
192 Primar Proiect de dispoziție 192 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Puchenii Mari in ședință ordinara in data de 26.07.2022, orele 16.00 Consiliul local 20.07.2022
226 Primar Proiect de dispoziție 226 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 26.06.2024, orele 12,00 Conciliul local 19.06.2024 Proiect PDF!
230 Primar Proiect de dispoziție 230 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 13.07.2023, orele 12,00 Consiliul local 06.07.2023 Aici !
239 Primar Proiect de dispoziție 239 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 24.07.2023, orele 12,00 Consiliul local 17.07.2023 Proiect PDF!
246 Primar Proiect de dispoziție 246 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022 Consiliul local 26.09.2022
248 Primar Proiect de dispoziție 248 din 2022 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță Consiliul local 29.09.2022
259 Primar Proiect de dispoziție 259 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Puchenii Mari in ședință extraordinara in data de 07.10.2022, orele 14.00 Consiliul local
261 Primar Proiect de dispoziție 261 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Puchenii Mari in ședință extraordinara in data de 13.10.2022, orele 13.00 Consiliul local 13.10.2022
272 Primar Proiect de dispoziție 272 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 11.07.2024, orele 12,00 Consiliul local 05.07.2024 Proiect PDF!
282 Primar Proiect de dispoziție 282 din 2023 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții „Modernizare si Dotare Scoala Puchenii Mari, judetul Prahova” 28.08.2023 Proiect PDF!
287 Primar Proiect de dispoziție 287 din 2023 privind constituirea comisiei comune autoritate publica – operator de distributie in vederea realizării obiectivului de investiție ”Extindere rețea electrică de distribuție, comuna Puchenii Mari, zona Cartier Nou, județul Prahova” 30.08.2023 Proiect PDF!
310 Primar Proiect de dispoziție 310 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară de indata din data de 12.09.2023, orele 13,00 Consiliul local 08.09.2023 Proiect PDF!
320 Primar Proiect de dispoziție 320 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară de indata in data de 19.09.2023, orele 13,00 Consiliul local 19.09.2023 Proiect PDF!
409 Primar Proiect de dispoziție 409 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară de indata din data de 24.10.2023, orele 14,00 Consiliul local 24.10.2023 Proiect PDF!
410 Primar Proiect de dispoziție 410 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în ședință ordinară la data de 31.10.2023, orele 13,00 Consiliul local 24.10.2023 Proiect PDF!
437 Primar Proiect de dispoziție 437 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară de indata in data de 17.11.2023, orele 12,00, online Consiliul local 17.11.2023 Proiect PDF!
502 Primar Proiect de dispoziție 502 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 28.12.2023, orele 12,00 Consiliul local 21.12.2023 Proiect PDF!
503 Primar Proiect de dispoziție 503 privind aprobarea si alocarea plajei de numere pentru registrul de intrare ieșire si registrul cu cereri de divorț pe cale administrative gestionat de Compartimentul Stare Civila Compartimentul Stare Civil? 28.12.2023 Proiect PDF!