Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența dispozițiilor-2024

Nr.
Crt
Data Inițiator Titlul actului Repartizat către Data comunicării: Observații:
1 Primar Dispoziția 1 din 2024 privind acoperirea definitiva a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2023 in valoare 1.475.482,11 lei din excedentul bugetului local din anii precedenți, conform Ordinului nr.5389 din 15.12.2023 Consiliul local 05.01.2024 Dispoziție PDF!
12 Primar Dispoziția 12 din 2024 privind desemnarea experților cooptați pentru procedura simplificată de achiziție publică având ca obiect atribuirea contractului de achiziție lucrări pentru obiectivul de investiții “Renovare energetica moderata a clădirilor rezidențiale multifamiliale , pentru blocurile A7,A5,B1 si B4, comuna Puchenii Mari, județul Prahova 10.01.2024 Dispoziție PDF!
17 Primar Dispoziția 17 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 31.01.2024, orele 12,00 Consiliul local 24.01.2024 Dispoziție PDF!
40 Primar Dispoziția 40 din 2024 privind stabilirea perioadei in care se desemneaza reprezentantii functionarilor publici in comisia paritară la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova Secretar 31.01.2024 Dispoziție PDF!
45 Primar Dispoziția 45 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 09.02.2024, orele 12,00 Consiliul local 01.02.2024 Dispoziție PDF!
52 Primar Dispoziția 52 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară de indata din data de 13.02.2024, orele 15,00 Consiliul local 13.02.2024 Dispoziție PDF!
62 Primar Dispoziția 62 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în ședință ordinară din data de 01.03.2024, orele 13,00 Consiliul local 23.02.2024 Dispoziție PDF!
98 Primar Dispoziția 98 din 2024 privind aprobarea măsurilor organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică din cadrul Primăriei Comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova 14.03.2024 Dispoziție PDF!
Anunț!

102 Primar Dispoziția 102 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinarăde indata din data de 25.03.2024, orele 11,00 Consiliul local 25.03.2024 Dispoziție PDF!
107 Primar Dispoziția 107 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinara din data de 05.04.2024, orele 12,00 Consiliul local 29.03.2024 Dispoziție PDF!
111 Primar Dispoziția 111 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinarăde indata din data de 03.04.2024, orele 15,00 Consiliul local 03.04.2024 Dispoziție PDF!
140 Primar Dispoziția 140 din 2024 privind aprobarea măsurilor organizatorice, în vederea pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 09 iunie 2024, în comuna Puchenii Mari, județul Prahova. Dispoziție PDF!
144 Primar Dispoziția 144 din 2024 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare la nivelul comunei Puchenii Mari, județul Prahova, în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2024. 16.04.2024 Dispoziție PDF !
145 Primar Dispoziția 145 din 2024 privind stabilirea și asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral în vederea organizarii și desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2024. Dispoziție PDF!
148 Primar Dispoziția 148 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară din data de 24.04.2024, orele 12.00 Conciliul local 19.04.2024 Dispoziție PDF!
151 Primar Dispoziția 151 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinara din data de 30.04.2024, orele 12,00 Consiliul local 23.04.2024 Dispoziție PDF!
168 Primar Dispoziția 168 din 2024 privind modificarea sediului secției de votare nr.528, cod unic 31- 528 din comuna Puchenii Mari, jud.Prahova Dispoziție PDF!
183 Primar Dispoziția 183 privind delimitarea si numerotarea secțiilor de votare la nivelul comunei Puchenii Mari, județul Prahova, în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2024. 10.05.2024 Dispoziție PDF!
188 Primar Dispoziția 188 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinara din data de 24.05.2024, orele 12,00 Consiliul local 17.05.2024 Dispoziție PDF!
191 Primar Dispoziția 191 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinara din data de 31.05.2024, orele 12,00 Consiliul local 28.05.2024 Dispoziție PDF!
226 Primar Dispoziția 226 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 26.06.2024, orele 12,00 Consiliul local 19.06.2024 Dispoziție PDF!
272 Primar Dispoziția 272 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 11.07.2024, orele 12,00 Conciliul local 05.07.2024 Dispoziție PDF!