Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența dispozițiilor-2023

Nr.
Crt
Data Inițiator Titlul actului Repartizat către Data comunicării: Observații:
1 Primar Dispoziția 1 din 2023 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2022 in valoare 3.203.619,71 lei din excedentul bugetului local din anii precedenti, conform Ordinului nr.4271 din 15.12.2022. Consiliul local 15.01.2023 Aici !
2 Primar Dispoziția 2 din 2023 privind recalcularea numarului de ore pentru persoanele beneficiare de ajutor social in conditiile Legii nr. 416 din 2001, modificata 05.01.2023 Aici !
3 Primar Dispoziția 3 din 2023 privind constituirea echipei de implementare a proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile 05.01.2023 Aici !
4 Primar Dispoziția 4 din 2023 privind constituirea grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor de coruptie la nivelul comunei Puchenii Mari 05.01.2023 Aici !
5 Primar Dispoziția 5 din 2023 privind desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluarea a incidentelor de integritate la nivelul Comunei Puchenii Mari 05.01.2023 Aici !
6 Primar Dispoziția 6 din 2023 privind aprobarea Declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție (S.N.A.) 2021-2025 10.01.2023 Aici !
7 Primar Dispoziția 7 din 2023 privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, la nivelul Primăriei comunei PUCHENII MARI ,judeţul Prahova 10.01.2023 Aici !
8 Primar Dispoziția 8 din 2023 privind constituirea comisiei pentru receptia bunurilor si serviciilor achizitionate de catre Primaria comunei Puchenii Mari 13.01.2023 Aici !
13 Primar Dispoziția 13 din 2023 privind desemnarea expertului cooptat pentru procedura simplificată de achizitie publică având ca obiect atribuirea contractului de achizitie lucrari pentru obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare, demolare si dotare scoala Pietrosani, com. Puchenii Mari, jud. Prahova” 16.01.2023 Aici !
14 Primar Dispoziția 14 din 2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie lucrari pentru obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare, demolare si dotare scoala Pietrosani, com. Puchenii Mari, jud. Prahova” 16.01.2023 Aici !
16 Primar Dispoziția 16 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 31.01.2023, orele 12,00 Consiliul Local 25.01.2023 Dispoziție PDF!
17 Primar Dispoziția 17 din 2023 privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul UAT Puchenii Mari 27.01.2023 Aici !
39 Primar Dispoziția 39 din 2023 privind desemnarea persoanei responsabile de indeplinirea contractul de prestări servicii nr. 1458 din 16.01.2023 si aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân la nivelul comunei Puchenii Mari 08.02.2023 Aici !
44 Primar Dispoziția 44 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 27.02.2023, orele 16,00 Consiliul local 21.02.2023 Dispoziție PDF!
50 Primar Dispoziția 50 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară de indata la data de 28.02.2023, orele 14,00 Consiliul local 28.02.2023 Dispoziție PDF!
95 Primar Dispoziția 95 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară la data de 16.03.2023, orele 13,00 Consiliul local 14.03.2023 Dispoziție PDF !
130 Primar Dispoziția 130 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 28.04.2023, orele 12 ,00 Consiliul local 24.04.2023 Dispoziție PDF!
167 Primar Dispoziția 167 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 26.05.2023, orele 12,00 Consiliul local 18.05.2023 Dispoziție PDF !
189 Primar Dispoziția 189 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară la data de 09.06.2023, orele 10,00 Consiliul local 06.06.2023 Dispoziție PDF !
230 Primar Dispoziția 230 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 13.07.2023, orele 12,00 Consiliul local 06.07.2023 Dispoziție PDF!
239 Primar Dispoziția 239 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 24.07.2023, orele 12,00 Consiliul local 17.07.2023 Dispoziție PDF!
281 Primar Dispoziția 281 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 29.08.2023, orele 12,00 Consiliul local 21.08.2023 Dispoziție PDF!
282 Primar Dispoziția 282 din 2023 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții „Modernizare si Dotare Scoala Puchenii Mari, judetul Prahova” 28.08.2023 Dispoziție PDF!
287 Primar Dispoziția 287 din 2023 privind constituirea comisiei comune autoritate publica – operator de distributie in vederea realizării obiectivului de investiție ”Extindere rețea electrică de distribuție, comuna Puchenii Mari, zona Cartier Nou, județul Prahova” 30.08.2023 Dispoziție PDF!
306 Primar Dispoziția 306 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară de indata din data de 05.09.2023, orele 13,00 Consiliul local 05.09.2023 Dispoziție PDF!
310 Primar Dispoziția 310 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară de indata din data de 12.09.2023, orele 13,00 Consiliul local 08.09.2023 Dispoziție PDF!
320 Primar Dispoziția 320 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară de indata in data de 19.09.2023, orele 13,00 Consiliul local 19.09.2023 DIspoziție PDF!
321 Primar Dispoziția 321 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară in data de 29.09.2023, orele 13,00 Consiliul local 25.09.2023 Dispoziție PDF!
409 Primar Dispoziția 409 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară de indata din data de 24.10.2023, orele 14,00 Consuliul local 24.10.2023 Dispoziție PDF!
410 Primar Dispoziția 410 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în ședință ordinară la data de 31.10.2023, orele 13,00 Consiliul local 24.10.2023 Dispoziție PDF!
437 Primar Dispoziția 437 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară de indata in data de 17.11.2023, orele 12,00, online Consiliul local 17.11.2023 Dispoziție PDF !
445 Primar Dispoziția 445 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară din data de 29.11.2023, orele 13,00 Consiliul local 23.11.2023 Dispoziție PDF!
446 Primar Dispoziția 446 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară de indata din data de 24.11.2023, orele 13,30 Consiliul local 24.11.2023 Dispoziție PDF !
478 Primar Dispoziția 478 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară de indata din data de 05.12.2023, orele 9,00 Consiliul local 04.12.2023 Dispoziție PDF !
483 Primar Dispoziția 483 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară de indata din data de 11.12.2023, orele 15,00 Consiliul local 11.12.2023 Dispoziție PDF!
498 Primar Dispoziția 498 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2023 Consiliul local 18.12.2023 Dispoziție PDF!
500 Primar Dispoziția 500 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară de indata din data de 20.12.2023, orele 15,30 Consiliul local 20.12.2023 Dispoziție PDF!
502 Primar Dispoziția 502 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 28.12.2023, orele 12,00 Consiliul local 21.12.2023 Dispoziție PDF!
503 Primar Dispoziția 503 din 2023 privind aprobarea si alocarea plajei de numere pentru registrul de intrare ieșire si registrul cu cereri de divorț pe cale administrative gestionat de Compartimentul Stare Civila Compartimentul Stare Civil? 28.12.2023 Dispoziție PDF!