Primăria Puchenii Mari

Achiziții publice➠ Informare cu privire la intenția de elaborare P.U.Z.

1. INTRODUCERE
Date de recunoaştere a investiţiei
 • Denumirea proiectului: - AMPLASARE CENTRALĂ FOTOELECTRICĂ - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN
 • Beneficiari:        - COMUNA PUCHENII  MARI; S.C COPPER BEECH GOLF DEVELOPMENT SRL
 • Amplasament: - COM. PUCHENII  MARI - EXTRAVILAN
 • Proiectant:        - S.C DALCOF SRL
 • Faza de proiectare: - PUZ- PLAN URBANISTIC ZONAL
 • Responsabil Primaria Puchenii Mari  - Inspector Urbanism
1.2  Obiectul documentaţiei

Solicitari ale temei de proiectare - Prezentul studiu Plan Urbanistic Zonal are ca scop realizarea unei zone unităţi industriale în vederea amplasării unei centrale fotoelectrice, introducere teren în intravilan amplasamentul fiind  situat in com. Puchenii Mari, extravilan, nr. cadastrale 833,583, 581,940, tarlaua 102, parcela 692/2, 692/1, Hs 714, 713/44/1, 713/44, de 715. .

1.3  Incadrarea in localitate

Zona studiată se afla in extravilanul localitatii Puchenii Mari în zona indicată mai sus.

1.4  Circulaţia

Amplasamentul este situat pe un teren liber, neconstruit fara adresă stradală, accesul la teren se face pe drumurile de exploatare De715 şi De 685 prin De 630 pe prelungirea acestuia

2. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
2.1 Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici
 • Parcelare: - Terenul studiat are o suprafaţă totală de 1.020.500 mp, este situat în extravilanul localităţii Puchenii Mari, compus din 4 parcele, conform cărţilor funciare:  C.F 20569  Nr. Cad. 581; C.F 20292 Nr.Cad. 833; C.F 20040 Nr. Cad. 940; C.F 20561 Nr.Cad. 583.
 • Alinierea: - Se propune alinierea construcţiilor la drumurile existente şi proiectate cu respectarea condiţiilor de retragere.
 • Funcţiuni: - unităţi industriale.
 • Regim de înălţime: - P
 • Indici de control:
  - POT max. = 20%
  - CUT max. = 0,2
 • Utilităţile:- se va asigura racordarea la reţeaua electrică conform Avizului tehnic de racordare, racordarea la apă şi canalizare nu este necesară.
2.2  Concluzii, măsuri

Prin lucrarea propusă se va propune dezvoltarea zonei, prin crearea unei funcţiuni de unităţi industriale şi folosirea energiei verzi pentru producerea de energie electrică.

Se propune deasemeni sistematizarea zonei,  stabilirea funcţiuni zonei, regimului urbanistic, indici de control, zone de protecţie, respectarea Codului Civil privind amplasarea construcţiilor, accesul la obiective.
Prin lucrare PUZ- se asigură respectarea măsurilor de protecţia mediului, de pază contra incendiilor, sanitare, precum şi incadrarea în prevederile Regulamentului General de Urbanism.

Urmare a celor prezentate mai sus considerăm următoarele:

Lucrările prezentate mai sus respectă PUG al com. Puchenii Mari şi prevederile Ordinului MLPAT nr. 176/N/16.08.2000. privind intocmirea Planurilor Urbanistice Zonale.

Lucrările propuse se vor executa cu materiale durabile şi în baza unor proiecte care să asigure un aspect unitar al zonei studiate.

Funcţiunea propusă nu va afecta mediul, circulaţia şi aspectul zonei.

Se va asigura continuarea revitalizări zonei prin dezvoltarea unei activităţi industriale.

Comentariile, propunerile, observaţiile cu privire la conţinutul documentaţiei PUZ se pot depune la sediul Primăriei com. Puchenii Mari în perioada 13.05.2013-10.06.2013.

Comentariile şi răspunsurile la observaţiile depuse în această perioadă se vor afişa la sediul Primăriei com. Puchenii Mari  după data de 10.06.2013 şi pe pagina de internet a Primăriei Puchenii Mari:  www.puchenii-mari.ro

INFORMARE CU PRIVIRE LA INTENTIA DE ELABORARE PUZ
1. INTRODUCERE
1.1  Date de recunoaştere a investiţiei
 • Denumirea proiectului: - INTRODUCERE  TEREN IN INTRAVILAN  PENTRU UNITATI INDUSTRIALE/ DEPOZITE SI INSTITUTII SI SERVICII
 • Beneficiari:        - COMUNA PUCHENII  MARI; S.C.NEW REAL  ESTATE CAPITAL  S.R.L.
 • Amplasament: - COM. PUCHENII  MARI - EXTRAVILAN
 • Proiectant:        - S.C. ARUA CREATE DESIGN S. R.L.
 • Faza de proiectare: - PUZ- PLAN URBANISTIC ZONAL
 • Responsabil Primaria Puchenii Mari  - Inspector Urbanism
1.2  Obiectul documentaţiei

Solicitari ale temei de proiectare - Prezentul studiu Plan Urbanistic Zonal are ca scop realizarea unei zone mixte de unităţi industriale si servicii- în vederea amplasării unor panouri fotovoltaice  introducere teren în intravilan, amplasamentul fiind  situat in com. Puchenii Mari, extravilan, nr. cadastral 422, tarlaua 15, parcela 86/322,

1.3  Incadrarea in localitate

Zona studiată se afla in extravilanul localitatii Puchenii Mari în zona indicată mai sus.

1.4  Circulaţia

Amplasamentul este situat pe un teren liber, neconstruit fara adresă stradală, accesul la teren se face pe drumurile de exploatare De 92,De 84 şi De 91

2. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
2.1 Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici
 • Parcelare: - Terenul studiat ce are o suprafaţă totală de 487000 mp, este situat în extravilanul localităţii Puchenii Mari, compus din o parcela, conform cărţi funciare:  C.F 20056   Nr. Cad.422;
 • Alinierea: - Se propune alinierea construcţiilor la drumurile existente şi proiectate cu respectarea condiţiilor de retragere.
 • Functiuni:
  - unităţi industrial/depozitare-ID
  - institutii si servicii-IS
 • Regim de inaltime:
  - ID - P
  - IS - P+1
 • Indici de control:
  ID: - POT max. = 20%
  - CUT max. = 0,2
  IS: - POT max. = 50%
  - CUT max. =  1
 • Utilităţile: se va asigura racordarea la reţeaua electrică conform Avizului tehnic de racordare, racordarea la apă şi canalizare nu este necesară. Pentru zona de servicii va fi amplasat un put forat si o ministatie de epurare
2.2  Concluzii, măsuri

Prin lucrarea propusă se va propune dezvoltarea zonei, prin crearea unei funcţiuni de unităţi industriale cu folosirea energiei verzi pentru producerea de energie electrică.In proximitatea se va situa si o zona de institutii si servicii ce va deservii parcului fotovoltaic.
Se propune deasemeni sistematizarea zonei,  stabilirea funcţiuni zonei, regimului urbanistic, indici de control, zone de protecţie, respectarea Codului Civil privind amplasarea construcţiilor, accesul la obiective.
Prin lucrare PUZ- se asigură respectarea măsurilor de protecţia mediului, de pază ,contra incendiilor, sanitare, precum şi incadrarea în prevederile Regulamentului General de Urbanism.

Urmare a celor prezentate mai sus considerăm următoarele:

Lucrările prezentate mai sus respectă PUG al com. Puchenii Mari şi prevederile Ordinului MLPAT nr. 176/N/16.08.2000. privind intocmirea Planurilor Urbanistice Zonale.

ucrările propuse se vor executa cu materiale durabile şi în baza unor proiecte care să asigure un aspect unitar al zonei studiate.
Funcţiunea propusă nu va afecta mediul, circulaţia şi aspectul zonei.
Se va asigura continuarea revitalizări zonei prin dezvoltarea unei activităţi industriale.

Comentariile, propunerile, observaţiile cu privire la conţinutul documentaţiei PUZ se pot depune la sediul Primăriei com. Puchenii Mari în perioada 13.05.2013-10.06.2013.