Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații adăugate

Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,3000 Ha de către S.C.Pris S.R.L.
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,2500 Ha de către S.C.Pris S.R.L...
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,2200 Ha de către S.C.Pris S.R.L..
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,4900 Ha de către S.C.Pris S.R.L..
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,7700 Ha de către S.C.Pris S.R.L..
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 1,6592 Ha de către S.C.Pris S.R.L..
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,5000 Ha de către S.C.Pris S.R.L...
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,2500 Ha de către S.C.Pris S.R.L..
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,5000 Ha de către S.C.Pris S.R.L..
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,3394 Ha de către S.C.Pris S.R.L.
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,9156 Ha de către S.C.Pris S.R.L.
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,1900 Ha de către S.C.Pris S.R.L.
Anunț privind organizarea unei ședințe ordinare în data de 29.09.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 29.09.2023
Proiect de hotărâre 77 din 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari
Proiect de hotărâre 76 din 2023 privind constituirea comisiei de evaluare în vederea vânzării fără licitație publică a unui teren proprietate privată a comunei Puchenii Mari, județul Prahova T 1-4, Cc 81, avand nr. Cadastral 25826
Proiect de hotărâre 75 din 2023 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare in fata instantelor de judecata
Proiect de hotărâre 74 din 2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Puchenii Mari în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlilor Gimnaziale din comuna Puchenii Mari, județul Prahova pentru anul școlar 2023-2024
Proiect de hotărâre 73 din 2023 privind desemnarea reprezentanului Consiliului Local al comunei Puchenii Mari în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității – C.E.A.C. din cadrul Școlilor Gimnaziale din comuna Puchenii Mari, județul Prahova pentru anul școlar 2023-2024
Proiect de hotărâre 72 din 2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativă Puchenii Mari, județul Prahova având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963.
Proiect de hotărâre 71 din 2023 privind vânzarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 2.198 mp, situat în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Moșneni, T7 ParcelaCc 225, identificat cu C.F. nr.22357
Proiect de hotărâre 70 din 2023 privind mandatarea domnului Herea Constantin reprezentantul Consiliului local al comunei Puchenii Mari, jud. Prahova să voteze in numele comunei Puchenii Mari si pe seama acesteia in A.G.A, in conformitate cu art. 12 alin.(2), art.12, alin(5) lit(d), art. 16 alin(2) lit (j) si art 21 alin (1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru mangementul Apei – Prahova” cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Actul Aditional nr. 1 la Statut, retragerea comunei Rifov, judetul Prahova, din Asociatie, respective retragerea din contractual de delegare, prin incheierea de acte aditionale.
Proiect de hotărâre 69 din 2023 privind aprobarea DTAC a proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general pentru obiectivul “Extindere retele de apa si canalizare in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova”, aprobat pentru finantare prin programul national de investitii “Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Proiect de hotărâre 68 din 2023 privind aprobarea PT si Devizul General pentru obiectivul“REABILITAREA SEISMICA SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SCOALA PUCHENII MOSNENI, COMUNA PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA”
Dispoziția 321 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară in data de 29.09.2023, orele 13,00
Convocarea Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari în ședință ordinară, în data de 29.096.2023, ora 13.00, la sediul Primăriei
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,5000 Ha de către Pris SRL.
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,5100 Ha de către Pris SRL
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,1500 Ha de către Pris SRL
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,2000 Ha de către Pris SRL