Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații adăugate

Anunț prealabil privind afișarea publică a planului parcelar și a tabelului parcelar
Dispoziția 6 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova în şedinţa ordinară în data de 25 ianuarie 2022, ora 16,00
Convocarea Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari în ședință ordinară, în data de 25 ianuarie 2022, ora 16.00, la sediul Primăriei Comunei Puchenii Mari
Creșterea accesului la educație pentru persoanele care au abandonat cursurile învățământului obligatoriu înainte de finalizarea acestuia
Hotărârea 58 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021
Hotărârea 57 din 2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.9252 din 22.12.2009
Hotărârea 56 din 2021 privind ajustarea valorii actualizate a obiectivului de investitii "Reabilitarea si dotarea căminului cultural din satul Miroslavesti, comuna Puchenii Mari, judeţul Prahova"
Hotărârea 55 din 2021 privind ajustarea valorii actualizate a obiectivului de investitii "Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Puchenii Mari, judet Prahova"
Hotărârea 54 din 2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2022 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
Hotărârea 53 din 2021 privind stabilirea tarifului de inchiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2022
Hotărârea 52 din 2021 privind stabilirea tarifului de închiriere a tractorului pentru anul 2022
Hotărârea 51 din 2021 privind modificarea HCL nr.5 din 22.04.2021 stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2020
Hotărârea 50 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021
Hotărârea 49 din 2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 30.09.2021
Hotărârea 48 din 2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 30.06.2021
Hotărârea 47 din 2021 privind aprobare PUZ-schimbare destinatie teren din zona unitati agricole in zona unitati industrial sau depozite, stabilire indicatori urbanistici (5=16962 mp) si amenajare acces (Sst=18631 mp) in com.Puchenii Mari, sat Pietrosani, nr.cadastral 25257 (tarla 50, parcela Cc 288), nr.cadastral 25246 (tarla 50, parcela Cc 288), De 290
Hotărârea 46 din 2021 privind aprobarea SF - sistem supraveghere video comuna Puchenii Mari
Hotărârea 45 din 2021 privind probarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garantie nr. 15 din 06.03.2018 din partea F.N.G.C.I.M.M.-IFN SA
Hotărârea 44 din 2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
Hotărârea 43 din 2021 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Puchenii Mari pentru semestrul I al anului scalar 2021-2022
Hotărârea 42 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021
Hotărârea 41 din 2021 privind aprobarea cererii de finantare şi a devizului general estimativ al proiectului integrat "Extindere retele de apa si canalizare in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" din cadrul Programului National de Investitii "Anghel Saligny"
Hotărârea 40 din 2021 privind aprobarea ajustarii valorii aferente cheltuielilor materiale pentru restul ramas de executat in cadrul contractului nr.6716 din 27.06.202 I
Hotărârea 39 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021
Hotărârea 38 din 2021 privind împuternicirea Viceprimarului comunei Puchenii Mari sa voteze in A.D.I."Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"
Hotărârea 37 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021
Hotărârea 36 din 2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Puchenii Mari in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari pentru anul scalar 2021-2022
Hotărârea 35 din 2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Puchenii Mari in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii unitatilor de invatamant de pe raza comunei Puchenii Mari pentru anul scolar 2021-2022
Hotărârea 34 din 2021 privind desemnarea consilierului local nou validat in componenta comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Puchenii Mari
Hotărârea 33 din 2021 privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare sau reprofilare santuri si construire podete in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova"