Primăria Puchenii Mari

Proiectele primarului Constantin Negoi

Alături de dumneavoastră, vom realiza următoarele:

 • obținerea de fonduri europene pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare din întreaga comună;Statie de epurare
 • obținerea de fonduri europene pentru construirea unei unități de învățământ care să includă grădiniță, școala cu clasele I-VIII și after school în satul Pietroșani;
 • rezolvarea scurgerii apelor pluviale prin decolmatarea de rigole, șanțuri și canale la nivelul întregii comune;
 • înființare de locuri de joacă pentru copii;
 • finalizarea asfaltării tuturor drumurilor locale si comunale (drumurile din Satul Nou, drumul de legătură strada Adunării-Linia Mare-Cantea, drum de acces la terenul de fotbal din Pietroșani, drum intersecție DN1-releu Vodafone, drumul sat Odăile-"La Gică Iepure" și la "Titi Foaie";
 • amenajare teren de fotbal în satul Puchenii Mari;
 • atribuire de loturi de casă pentru tinerii din comună;
 • asigurarea tuturor condițiilor pentru desfășurarea unui proces de învățământ european(dotarea fiecărei școli și grădinițe cu calculatoare și acces la internet);
 • transparență în cheltuirea banului public prin asigurarea accesului neîngrădit la informații și decizii într-o formă accesibilă cetățeanului;
 • extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în toata comuna;
 • amenajarea unei stații de microbuz pentru satul Moara(DN1)
 • modernizare zona blocuri Miroslăvești prin construirea de alei carosabile și pietonale, spații de parcare, amenjare zona verde și loc de joacă pentru copii;
 • asigurarea deplasarii elevilor din întrega comuna către unitățile de învățământ cu microbuze școlare;
 • modernizare piață agricolă en-gross prin construirea de copertine, spații de depozitare marfă, spații închise pentru comercializare legume, etc.;
 • construire pasarelă în satul Miroslăvești, zona- brutărie-cămin bătrâni;
 • covor asfaltic pe drumul local din satul Moara și pe drumul local Popilor din satul Puchenii Moșneni;
 • acordarea de burse de merit și burse de studiu pentru elevii din învățământul gimnazial;
 • susținerea Bisericilor în derularea unor programe sociale, educaționale, caritabile, etc.;
 • asigurarea condițiilor igienico-sanitare în piețe și ale locuri publice;