Primăria Puchenii Mari

Comisii de specialitate

Comsia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială
Comisia pentru activități juridice și disciplină, protecția copiilor, tineret și sport
Comisia pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, agricultură

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie

Nu sunt declarații de căsătorie pentru următoarele 10 zile!

Hotărârile Consiliului Local

Ultimele informații adăugate

112