Primăria Puchenii Mari

Anunțuri anul 2023➠Anunț privind organizarea unei ședințe de consiliu local în 29.11.2023

Apăsați aici pentru anunț!

Proiect de hotărâre 85 din 2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2023

Proiect de hotărâre 86 din 2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Puchenii Mari, județul Prahova

Proiect de hotărâre 87 din 2023 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari

Proiect de hotărâre 88 din 2023 privind revocarea HCL 73 din 2023 cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Puchenii Mari în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității –C.E.A.C. din cadrul Școlilor Gimnaziale din comuna Puchenii Mari, județul Prahova pentru anul școlar 2023-2024 

Proiect de hotărâre 89 din 2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Puchenii Mari în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității –C.E.A.C. din cadrul Școlilor Gimnaziale din comuna Puchenii Mari, județul Prahova pentru anul școlar 2023-2024 

Proiect de hotărâre 90 din 2023 privind modificarea anexei nr.1 și anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Puchenii Mari nr.25 din 28.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari