Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații-Registrul pentru evidența hotărârilor 2021➠Hotărârea 57 din 2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.9252 din 22.12.2009