Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor 2024 ➠ Hotărârea 47 din 2024 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public - “AMENAJARE INTERSECTIE DS 293, DS 353 CU DN1 PENTRU REALIZAREA ACCESIBILITATII IN SATUL MIROSLAVESTI”