Primăria Puchenii Mari

Dispozițiile primarului➠ Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Puchenii Mari în ședință ordinară în data de 30.09.2019, orele 16.00

Dispozitie 30,09,2019