Primăria Puchenii Mari

Convocări➠ Convocarea Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari în ședință ordinară, în data de 27 decembrie 2016, ora 16.00, la sediul Primăriei Comunei Puchenii Mari

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni/măsuri de interes local pentru anul 2017 .
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor și activităților economice care nu sunt considerate de strictă necessitate pentru nevoile familiale pentru anul 2016 .
3.Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii .
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor care sunt considerate de strictă necessitate pentru nevoile familiale .
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
6.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017.
7.Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de închiriere pentru tractor pe anul 2017.
8.Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de închiriere pentru buldoexcavator pentru anul 2017.
9. Întrebari,interpelări,diverse