Primăria Puchenii Mari

Consilieri locali➠ Sebe Georgiana Cristina

Consilier PNL
Secretar al Comisiei nr.1 pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, protecția copiilor, tineret, sport, muncă și protecție socială
Membru in Comisia nr.3, pentru programe de dezvoltare economico-socială, budget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, agricultură, servicii publice și control în