Primăria Puchenii Mari

Carieră➠ REZULTATELE ETAPEI DE SELECŢIE A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI CONTRACTUALE VACANTE DE EXECUŢIE DE CONSILIER I -COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, RELAŢII CU PUBLICUL, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE ŞI ARHIVĂ DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PUCHENII MARI