Primăria Puchenii Mari

Anunțuri anul 2023➠Anunț privind organizarea unei ședințe ordinare în data de 29.09.2023

Apăsați aici pentru anunț!

Apăsați aici pentru Proiect de hotărâre 68 din 2023 privind aprobarea PT si Devizul General pentru obiectivul“REABILITAREA SEISMICA SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SCOALA PUCHENII MOSNENI, COMUNA PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA” !

Apăsați aici pentru Proiect de hotărâre 69 din 2023 privind aprobarea DTAC a proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general pentru obiectivul “Extindere retele de apa si canalizare in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova”, aprobat pentru finantare prin programul national de investitii “Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului !

Apăsați aici pentru Proiect de hotărâre 70 din 2023 privind mandatarea domnului Herea Constantin reprezentantul Consiliului local al comunei Puchenii Mari, jud. Prahova să voteze in numele comunei Puchenii Mari si pe seama acesteia in A.G.A, in conformitate cu art. 12 alin.(2), art.12, alin(5) lit(d), art. 16 alin(2) lit (j) si art 21 alin (1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru mangementul Apei – Prahova” cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Actul Aditional nr. 1 la Statut, retragerea comunei Rifov, judetul Prahova, din Asociatie, respective retragerea din contractual de delegare, prin incheierea de acte aditionale!

Apăsați aici pentru Proiect de hotărâre 71 din 2023 privind vânzarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 2.198 mp, situat în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Moșneni, T7 ParcelaCc 225, identificat cu C.F. nr.22357!

Apăsați aici pentru Proiect de hotărâre 72 din 2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativă Puchenii Mari, județul Prahova având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963!

Apăsați aici pentru Proiect de hotărâre 73 din 2023 privind desemnarea reprezentanului Consiliului Local al comunei Puchenii Mari în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității – C.E.A.C. din cadrul Școlilor Gimnaziale din comuna Puchenii Mari, județul Prahova pentru anul școlar 2023-2024 !

Apăsați aici pentru Proiect de hotărâre 74 din 2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Puchenii Mari în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlilor Gimnaziale din comuna Puchenii Mari, județul Prahova pentru anul școlar 2023-2024 !

Apăsați aici pentru Proiect de hotărâre 75 din 2023 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare in fata instantelor de judecata !

Apăsați aici pentru Proiect de hotărâre 76 din 2023 privind constituirea comisiei de evaluare în vederea vânzării fără licitație publică a unui teren proprietate privată a comunei Puchenii Mari, județul Prahova T 1-4, Cc 81, avand nr. Cadastral 25826!

Apăsați aici pentru Proiect de hotărâre 77 din 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari !

Apăsați aici pentru Anexa la Proiectul de hotărâre 77!

Apăsați aici pentru Proiect de hotărâre 78 din 2023 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public - “AMENAJARE INTERSECTIE DS 293, DS 353 CU DN1 PENTRU REALIZAREA ACCESIBILITATII IN SATUL MIROSLAVESTI”!