Primăria Puchenii Mari

Anunțuri anul 2022➠Anunţ privind afişarea publică pe site-ul ANCPI a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 3, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 60, 68, 88, 90, 91, 92, 93, 94 UAT Puchenii Mari